MUPP2001L Monitieteinen musiikintutkimus (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Lukiolaisten kurkistuskurssi musiikintutkimukseen

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa musiikin moninaisen luonteen, musiikin keskeisiä ominaisuuksia ja musiikin merkityksiä yksilölle ja yhteisöille

- hahmottaa musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä

- tunnistaa erilaisia monitieteisen musiikintutkimuksen suuntauksia, lähtökohtia ja tavoitteita

- hahmottaa musiikin psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia

Lisätietoja

Verkkokurssi, joka tarjolla kaikille Suomen lukioille. Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto hallinnoi toteutuksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta