MUPA1075 Valinnaiset laitoksen luentokurssit ja muut opinnot (1–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksoon voi liittää pääsääntöisesti Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa järjestettäviä luentokursseja, jotka laajentavat ja syventävät opiskelijan osaamista. Opinnot voivat olla laitoksen järjestämien luentokurssien lisäksi myös muissa yliopistoissa suoritettuja musiikin tai musiikkikasvatuksen opintoja TAI perustellusti Jyväskylän yliopiston muiden laitosten järjestämiä kursseja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt omaa asiantuntemustaan valitsemansa opintojakson avulla
- osaa perustella opintojakson liittymisen oman osaamisensa kehittämiseen

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta