MTKY1020 Luonnontieteisiin valmistava kurssi (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Fysiikan laitos, Kemian laitos, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Biologian, fysiikan ja/tai kemian opiskeluun yliopistossa valmentava kertauskurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Kuvaus

Kurssilla kerrataan lukion luonnontieteiden valikoituja sisältöjä sekä tutustutaan kunkin alan yliopisto-opinnoissa vastaan tuleviin aiheisiin ja tapaan soveltaa matematiikkaa alan kysymyksissä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

  • on palauttanut mieleensä lukion biologian, fysiikan ja/tai kemian keskeisiä sisältöjä

  • on tutustunut valitsemallaan alalla tarvittaviin matemaattisiin valmiuksiin

  • on parantanut valmiuksiaan osallistua valitsemansa alan ensimmäisille kursseille

  • on parantanut valmiuksiaan valita itselleen sopivia matematiikan opintoja  

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.
Arviointiperusteet:
Kurssi suoritetaan läpäisemällä verkkoympäristössä suoritettavat kokeet. Kunkin kokeen suorittamista edeltää pakollinen harjoitteluvaihe. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus