MSLS1103 Museologisen tutkimuksen ajankohtainen keskustelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään alan väitöskirjoissa ja keskeisissä aikakausjulkaisuissa käytyyn ajankohtaiseen keskusteluun, sen aiheisiin ja painotuksiin. Sisältö määräytyy opiskelijan kiinnostuksen ja lukuvalintojen mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida alan väitöskirjoissa ja tieteellisissä aikakausjulkaisuissa käytyä ajankohtaista keskustelua ja sen teemoja
  • osaa arvioida kriittisesti ajankohtaista alan keskustelua suhteessa aiemmin oppimaansa 
  • osaa soveltaa keskustelua omassa maisterin tutkielmassaan ja asiantuntijuuden kehittymisessään.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely (alan väitöskirjojen ja aikakausjulkaisujen itsenäinen etsiminen, valinta ja kirjallinen oppimistehtävä). Väitöskirja- ja artikkelivalinnat sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus