MSLS013 Työssäoppiminen III ja työelämäprojekti (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään käytännön työkokemuksen kautta museo- ja kulttuuriperintötyöhön. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kriittisesti arvioida työssäoppimiskohdettaan muisti- ja kulttuuriperintöorganisaationa
  • osaa analysoida kohteen työmenetelmiä monipuolisesti, kehittävällä otteella ja soveltaa oppimaansa käytännön työssä
  • osaa luovasti käyttää museologista osaamistaan itsenäisen kehittämisprojektin toteuttamisessa
  • osaa kriittisesti arvioida omaa museologista osaamistaan ja tunnistaa kehittymistarpeita. 

Lisätietoja

Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa tai muussa kulttuuriperintötyötä tekevässä organisaatiossa. Yhteensä 180 työtunnin laajuinen ohjattu työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti organisaatioon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Työskentelyn ohessa suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti organisaatiota hyödyntävä kehittämisprojekti, jossa sovelletaan hankittua museologian asiantuntijuutta. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa tai muussa kulttuuriperintöorganisaatiossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Työskentely, raportti ja kehittämisprojektin dokumentointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus