MSLP040 Työssäoppiminen I (8 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, tutustutaan museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan perusvalmiudet museotyöstä suoriutumiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa,
  • osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä sekä
  • osaa kuvata omaa suoriutumistaan käytännön museotyössä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa. Ohjattu, 180 tunnin laajuinen työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työkokemuksella ammatillisesti hoidetussa museossa. Työssäoppimisen raportointi kirjallisesti.
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus