MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso käsittelee museoiden kokoelmatyön yleisiä periaatteita ja kokoelmatyön käytäntöjä. Opintojakson aikana pohditaan kokoelmatyötä merkitysten tallentajana ja eettisesti kestävänä kokoelmapolitiikkana. Käytännön kokoelmatyötä tarkastellaan objektien tallennukseen, säilytykseen, hoitoon ja tutkimukseen kuuluvien prosessien kautta. Opintojaksolla käsitellään myös kokoelmatyön digitalisoitumista ja digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tietää, museokokoelmien muodostamisen periaatteita
 • osaa kuvata käytännön kokoelmatyön perusprosesseja
 • ymmärtää kokoelmapolitiikan ja kestävän kehityksen merkityksen kokoelmatyössä
 • tuntee kokoelmapoistojen problematiikan
 • tunnistaa digitaalisten kokoelmien muodostukseen, säilytykseen ja käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä.

Oppimateriaalit

Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007). Seuraavat artikkelit:

 • Kostet, Juhani, Kokoelmien muodostuminen (s. 136–162)
 • Pettersson, Susanna, Jakamisen etiikka (s. 163–167)
 • Kinanen, Pauliina, Museologiset objektit (s. 168–186)
 • Pettersson Susanna, Taideteokset museokokoelmina (s. 187–201)
 • Kecskeméti, Istvan, Konservointi (s. 202–209)
 • Pihlman, Sirkku, Museo ja ympäristö (s. 210–234)
 • Heikka, Elina, Visuaalisen kulttuurin jäljillä (s. 235–238)
 • Kinanen, Pauliina, Museo tutkii (s. 239–244).


Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000. Seuraavat artikkelit:

 • Sjöberg-Pietarinen, Solveig, Koti-interiööri museona (s. 56–63)
 • Kiuru, Elina, Yksityiset ja yhteiset esineet: Keräilijän ja museon kokoelmat esineellisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä (s. 64–71)
 • Palo-oja, Ritva & Willberg, Leena, Arvoluokitus – avain museokokoelmien hallintaan (s. 72–82)
 • Vilkuna, Janne, Kestämätöntä kehitystä (s. 92)


Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:

 • Kärki, Pekka, Rakennussuojelu museotoimen tehtäväkentässä (s. 47–61)
 • Härö, Mikko, Maan museotoimen kivijalka eli museoviraston ja Suomen kansallismuseon historiaa (s. 129–152)
 • Heinonen, Jouko, Kotiseutumuseoiden ja muiden paikallismuseoiden synty (s. 153–167)
 • Pettersson, Susanna, Taiteen ja taideteollisuuden kokoelmista museoiksi (s. 168–190)
 • Pettersson, Susanna, Taidemuseot 1900-luvulla (s. 191–192)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteellisen museoalan syntyvaiheet ja kehitys erillisistä kokoelmista museotoimen sektoriksi (s. 193–212)
 • Mäkelä, Asko, Keräilyn intohimosta erikoismuseoksi (s. 213–222)
 • Mäkelä, Asko, Ajan tajun kokoelma (s. 223)
 • Keinänen, Timo, Suomen rakennustaiteen museo (s. 224–225)
 • Kostet, Juhani, Suomalaisten museoiden kokoelmat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa (s. 266–284)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteelliset kokoelmat – muisti elämän kirjosta (s. 285–287)
 • Reijonen, Henni, Suomalaisten museokokoelmien konservoinnin historiaa (s. 288–310)
 • Reijonen, Henni, Maalausten varhaisia konservointimenetelmiä ja -materiaaleja (s. 310–311)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteellisten museoiden konservaattoreita kulttuurivaikuttajina (s. 312–314).

Isomursu, Anne: Kuvansa kullakin – Valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä. Helsinki : Suomen valokuvataiteen museo 2011. Kokonaisuudessaan

Kirjallisuus

 • Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007).
 • Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000.
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
 • Isomursu, Anne: Kuvansa kullakin – Valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä. Helsinki : Suomen valokuvataiteen museo 2011.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
80% osallistuminen, tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä sekä kirjallinen (dokumentoitu) projektityö.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä sekä kirjallinen (dokumentoitu) projektityö.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä sekä nykydokumentointiin liittyvä projektityö.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluvat myös nykydokumentointiin liittyvä projektityö ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Opetus