MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana käsitellään kulttuurin käsitettä, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä museologian/heritologian perusteita ja kehitystä. Lisäksi tarkastellaan museolaitoksen historiaa, organisaatiota ja ansaintalogiikka. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen peruskäsitteistöä ja alan oppihistoriallisia päälinjoja
 • osaa kuvata suomalaisen museolaitoksen syntyä, kehitystä ja nykytilan painopisteitä
 • ymmärtää suomalaisen museokentän organisaation toimintaperiaatteita ja ansaintalogiikka sekä yhteiskunnallisia tehtäviä
 • on perehtynyt museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden toimintaan ja lainsäädäntöön
 • tunnistaa kulttuuriperintötyön motiiveja ja tavoitteita.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan suoritettavaksi ennen muita museologian perusopintoja.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina muistiorganisaatioiden toimintaperiaatteita esittelevää materiaalia sekä kulttuuriperintötyötä säätelevää lainsäädäntöä. Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.


1) Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007. Seuraavat artikkelit:
 • Vilkuna, Janne, Yhteinen kulttuuriperintömme (s. 12–41)
 • Vilkuna, Janne, Museoiden yhteistyön haasteet (s. 42–43)
 • Vilkuna, Janne, Museologian vaiheita (s. 44–65)
 • Kinanen, Pauliina, Museologiaa maailmalla (s. 66–67);
 • Kostet, Juhani, Museoiden resurssit ja niiden hallinta (s. 93–104).
2) Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:
 • Kostet, Juhani, Onko suomalaisella museolla aatteellista perustaa? (s. 17­–26)
 • Vilkuna, Janne, Suomen museoalan organisoituminen 1945–2009 (s. 27–46)
 • Kinanen, Pauliina, Suomen museoliitto museokentän rakentajana (s. 62–93)
 • Palviainen, Ritva, Museotyön ammatillistuminen (s. 315–331)
 • Vilkuna, Janne, Museologia ja Suomen museot (s. 332–346).

Kirjallisuus

 • Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007.
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluu myös tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Opetus