MSLA1105 Omaa museologista osaamista tukevat opinnot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija valitsee opintojakson tai muun oppimistehtävän, joka täydentää hänen osaamistaan ja erikoistumistaan. Valittu jakso voi olla vierailijan pitämä kurssi Jyväskylän yliopistossa tai muista oppiaineista valittu opintosuoritus. Muu oppimistehtävä voi olla esimerkiksi osallistuminen oman alan seminaarin tai konferenssin järjestelytyöryhmään. Opinnoista neuvotellaan etukäteen tentaattorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida ja itsenäisesti laajentaa tai kohdentaa omaa museologista osaamistaan
  • osaa soveltaa muista opinnoista saatua erikoisosaamista omaan museologiseen osaamiseensa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kenttätyökurssi toteutetaan yhteisenä jaksoille MSLA1105 Omaa museologista osaamista tukevat opinnot ja KUMA2010 Kulttuuriperintö ja sen prosessit.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Toteutetaan yhteisistuntoina jaksoille MSLA1105 Omaa museologista osaamista tukevat opinnot ja KUMA2010 Kulttuuriperintö ja sen prosessit

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus