MSLA1102 Kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksia (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksiin liittyvää tieteellistä keskustelua. Käsitellään muun muassa kokoelmatyöhön, yleisötyöhön ja kulttuuriperintöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa analysoida heritologiaan ja museologiaan liittyvää nykykeskustelua,
 • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen nykytutkijoita,
 • osaa jäsentää kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyviä keskeisiä käsitteellisiä kysymyksiä sekä
 • osaa soveltaa nykytutkimuksen kysymyksiä työelämän kontekstiin.

Kirjallisuus

 • Rose, Julia 2016: Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites.; ISBN: 978-0-7591-2438-7
 • Smith, Laurajane 2006: Uses of Heritage.; ISBN: 0-203-60226-9
 • Ross Parry (ed.) 2010: Museums in a Digital Age. Leicester Readers in Museum Studies.; ISBN: 041540262X
 • Simmons, John E. 2006: Things Great and Small: Collections Management Policies.; ISBN: 1933253037
 • Simon, Nina 2016: The Art of Relevance.; ISBN: 0692701494
 • Ronström, Owe (ed.) 2008: Kulturarvspolitik - Visby: från sliten småstad till medeltidsikon.; ISBN: 91-7331-112-X
 • Harrison, Rodney 2013: Heritage Critical Approaches.; ISBN: 041559197X
 • Weil, Stephen E. 2002: Making Museums Matter.; ISBN: 1-58834-025-2
 • Simon, Nina 2010: The Participatory Museum. Saatavana verkossa http://www.participatorymuseum.org/read/
 • http://www.participatorymuseum.org/read/

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus