MSLA035 Työssäoppiminen II (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen. Opintojaksolla reflektoidaan työskentelykokemusta aiempaan, jakson MSLP040 aikana saatuun kokemukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa
  • osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä
  • osaa analysoida omaa suoriutumistaan ja omaa osaamistaan museotyöntekijänä
  • osaa vertailla kahden erilaisen museotyypin piirteitä sekä työympäristöinä että organisaatioina.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. (Työssäoppimispaikan tulee olla erityyppinen museo kuin jakson MSLP040 suorituksessa.) Ohjattu, 180 tunnin laajuinen työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Työssäoppimisjakson ja museovertailun raportointi kirjallisesti.
Arviointiperusteet:
Työskentely ja raportti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus