MKAP2002 Yhteismusisointi 1 (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yhtyesoittimiston perustekniikoiden ja yhteismusisoinnin harjoittelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee yhteismusisoinnissa käytettävän soittimiston perustekniikat

- osaa hyödyntää instrumentti- ja laulutaitojaan yhteismusisoinnissa

- hallitsee laitteiston ja soittimiston ylläpito- ja huoltotoimenpiteet

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Oppimateriaalit

Opettajien toteutuksella jakamat oppimateriaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tentit, musiikkiesitykset, itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Yhteismusisointi, laitehallinta ja -huolto/Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Instrumenttipedagogiikka/Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus