MKAP2001 Instrumenttitaidot 1 (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Soiton perustekniikka, reaalisointujen tuntemus ja melodiasoitto. Säestystehtäviä pianolla

ja kitaralla. Äänenkäytön ja laulutekniikan perusteet

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- hallitsee säestämisen perustekniikoita kitaralla ja pianolla

- piano: tunnistaa harmoniset peruselementit, osaa käyttää tavallisimpia reaalisointuja käännöksineen, hallitsee keskeisiä säestystapoja ja melodian soittamisen yhdistettynä säestämiseen, osaa lukea sujuvasti sekä nuotinnettua että reaalisointumerkeillä kirjoitettua musiikkia

- kitara: osaa kaikki tavalliset avosoinnut, barre-sointujen periaatteen, kvinttisoinnut ja kolmisointukäännökset yläkielillä; hallitsee keskeisiä säestysvaihtoehtoja reaalisointumerkeistä ja melodiansoiton perusteet

- laulu: on tutustunut omaan ääneensä instrumenttina ja oppinut tervettä äänenkäyttöä.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Oppimateriaalit

- Tenni, J. & Abelein, R. 2018. Vapaan säestyksen käsikirja Helsinki: F-Kustannus.

- Tenni, J. & Varpama, J. 2004.Vapaa säestys ja improvisointi. Helsingin studiopalvelut.

- Peruskoulun ja lukion musiikinkirjat

- opettajan jakamat oppimateriaalit

Kirjallisuus

  • Tenni, J. & Abelein, R. 2018. Vapaan säestyksen käsikirja Helsinki: F-Kustannus.
  • Tenni, J. & Varpama, J. 2004.Vapaa säestys ja improvisointi. Helsingin studiopalvelut.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Aktiivinen osallistuminen yksilö-/pienryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen, edistyminen opintojakson aikana suhteessa lähtötasoon, itsearviointi ja vertaispalaute. Tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Piano/Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kitara/Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Laulu/Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus