MCE0210 Education in Finland (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lectures about Finnish education system (e.g. early childhood education, basic education, special education, adult education, teacher education, higher education)

Participation in contact teaching and independent study, learning assignments and exam.


Osaamistavoitteet

Upon completion of the course, the students are able to understand the basic features of the  Finnish education system.

Oppimateriaalit

A compilation of articles to be announced buy the responsible teacher at the beginning of each semester.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus