MCE0110 Student Exchange (3–8 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Participating in student exchange, international practice, or international activities in Finland. The number of ECTS credits is dependent on the extent of the international experience.

Suoritustavat

Participation in student exchange, learning assignments and/or exam. Completion mode will be specified in the study programme.

Arviointiperusteet

Active participation in student exchange and completing and passing learning assignments/exam.

Osaamistavoitteet

Upon completion of this module, the student will have a practical insight into multicultural and international environments.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus