MATS5150 Topics in differential geometry (2–15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan differentiaaligeometrian syventäviin teemoihin. Opintojakson sisältö vaihtelee toteutuskerroittain.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää osaamista differentiaaligeometriaan liittyvissä valikoiduissa teemoissa. Täsmällisemmät osaamistavoitteet ilmoitetaan toteutuskohtaisesti opetusohjelmassa.

Esitietojen kuvaus

Esitiedot ilmoitetaan toteutuskohtaisesti opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssitentti ja/tai harjoitustehtävät. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan toteutuskohtaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
See the teaching schedule.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

See the teaching schedule.

Ei julkaistua opetusta