MATS230 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (9 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Johdatus osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, kuljetusyhtälö, Laplacen yhtälö, lämpöyhtälö ja aaltoyhtälö, fysikaaliset tulkinnat, yhtälöiden ominaisuuksia, yo. yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen esittäminen tietokoneella  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • tunnistaa kuljetusyhtälön, Laplacen yhtälön, lämpöyhtälön ja aaltoyhtälön
  • tietää yo. yhtälöiden fysikaaliset tulkinnat
  • tuntee ja osaa soveltaa yo. yhtälöiden perusominaisuuksia 
  • osaa ratkaista yo. osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyviä tehtäviä
  • osaa esittää tietokoneella yo. yhtälöiden ratkaisuja

Esitietojen kuvaus

Matematiikan aineopinnot erityisesti Vektoricalculus 2

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luentomoniste

Kirjallisuus

  • Evans: Partial differential equations

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy kurssitentin pistemäärän ja laskuharjoitushyvitysten summan perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Lopputentin pistemäärä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (9 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy kurssitentin pistemäärän ja laskuharjoitushyvitysten summan perusteella.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja harjoitustehtävät

Oppimateriaalit:

Luentomoniste

Kirjallisuus:
  • Evans: Partial differential equations.

Opetus

x

Tentti (9 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Lopputentin pistemäärä.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu ja lopputentti

Oppimateriaalit:

Luentomoniste

Ei julkaistua opetusta