MATA2401 Aineenopettajien työpaja (2–3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään ongelmalähtöiseen tieteen opetukseen ja oppimiseen. Kurssilla suunnitellaan oman alan opetuskokonaisuus, jonka opiskelijat toteuttavat Jyväskylän lähialueen kouluissa. Opetuskokonaisuuden on tarkoitus olla ongelmalähtöinen ja tutkivaa oppimista soveltava, missä oppilaat pääsevät itse kokeilemaan ja havainnoimaan. Kurssiin sisältyy luentoja, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä suunnittelua ja raportointia.


Kurssi suoritetaan osallistumalla opintojakson tapaamisiin, suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokonaisuus, sekä tekemällä loppuraportti opetuskokonaisuuden ja sen toteutuksen onnistumisesta. Kurssilla ei ole tenttiä.

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on, että aineenopettajaksi opiskelevat oppivat työelämätaitoja, ryhmässä toimimista sekä ajan käytön hallintaa. Kurssilla tutustutaan myös erilaisten havainnollistusvälineiden käyttöön ja pohditaan niiden tarpeellisuutta. Lisäksi opiskelijat ovat yhteydessä kouluihin kurssin aikana ja sopivat opetuskokonaisuuden kulusta ja sisällöstä opettajien kanssa.

Esitietojen kuvaus

Aineenopettajaksi opiskelevien kasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi vaaditaan vähintään 10 op opetettavaan aineeseen liittyviä perus- tai aineopintotasoisia opintoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista opintojakson opetustilaisuuksiin, opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmissä sekä loppuraportointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista opintojakson opetustilaisuuksiin, opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmissä sekä loppuraportointi.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan osallistumalla opintojakson tapaamisiin, suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokonaisuus, sekä tekemällä loppuraportti opetuskokonaisuuden ja sen toteutuksen onnistumisesta.

Ei julkaistua opetusta