LYTS1020 Urheiluorganisaatioiden johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Analysoida urheiluorganisaatioita toimintaympäristönä
• Kuvata ja arvioida johtamista ja markkinointia urheiluorganisaatioissa
• Selittää johtamisen ja markkinoinnin keskeisiä teorioita ja arvioida kriittisesti niiden soveltuvuutta erilaisissa urheiluorganisaatioissa
• Selittää urheiluorganisaatioiden ominaispiirteet sekä arvioida omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita vastuullisen esimiestyön ja markkinoinnin kannalta
• Etsiä ja perustella monitieteisiä tutkimusaiheita liittyen urheiluorganisaatioiden johtamiseen

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. - 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

• Urheilu toimialana ja organisaatioiden toimintaympäristönä
• Esimiestyö ja päätöksenteko urheiluorganisaatioissa
• Eettinen ja vastuullinen johtaminen urheiluorganisaatioissa
• Urheilumarkkinointi
• Sponsorointi
• Urheiluorganisaatioiden viestintä
• Media ja digitaalinen media sekä vaikutukset urheiluorganisaatioiden toimintaan.

Lisätietoja

Kurssin järjestäjätaho on Kauppakorkeakoulu. Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijoille on kurssille 14 opiskelijan kiintiö. Huomioi esitietovaatimukset.

Esitietojen kuvaus

Suoritettuna oltava Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuus sekä LYTP1002 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta -kurssi.

Oppimateriaalit

Opettajien määrittelemät artikkelit ja caset.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta