LYTA1012 Liikuntaseuran hankehakemus (2–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Seuratoiminnan kehittämistukeen perehtyminen, hanketukea hakevan seuran toimintaan ja hakemukseen perehtyminen, hakemuksen arviointi sekä kehittämisehdotukset hankesuunnitelman laatimiselle.

Suoritustavat

Osallistuminen seminaareihin ja annettujen tehtävien suorittaminen. Yhteistyöseuran toimintaan ja suunnitelmiin perehtyminen sekä niiden kommentointi.

Arviointi

Kaikki kurssin arviointikohteet suoritettava hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa seuratoiminnan hanketuen periaatteet sekä hyvän hankesuunnitelman kriteerit

- pystyy hyödyntämään hankkimaansa asiantuntemusta seurojen tekemien hankesuunnitelmien kriittisessä arvioimisessa ja kehittämisessä

-kykenee antamaan rakentavaa palautetta hankehakemuksista.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaarit (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen seminaareihin ja niissä annettujen tehtävien suorittaminen.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (1–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yhteistyöseuran toimintaan ja suunnitelmiin perehtyminen sekä hankehakemuksen kommentointi. 

Opetus