LYTA015 Työssä oppiminen (4–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ohjattu harjoittelujakso ja sen raportointi. Opintojakso on valinnainen, joten harjoittelupaikka on hankittava itse.

Suoritustavat

Ohjattu korkeintaan 2 kk:n mittainen työharjoittelu ja sen raportointi.

Arviointiperusteet

Osallistuminen harjoittelujaksolle ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti, harjoittelusopimuksen tekeminen ja loppuraportin laatiminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan

- tutustuneen liikunta-alan työpaikkoihin julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla
- soveltaneen hankkimiaan tietoja ja osaamista käytännön työtehtävissä kehittäneen yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
- täsmentäneen omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
- oppineen tunnistamaan omaa osaamistaan ja saaneen työllistymistä edistävää ammatillista kokemusta liikunta-alalta

Oppimateriaalit

Työssä oppiminen osana liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. 2019. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa oppiaineen www-sivuilta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (4–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus