LTKY4005 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus

Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä

Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen 

Liikunnan ja hyvinvoinnin tarkastelu tieteellisen tiedon valossa ja akateemisten opiskelutaitojen kehittäminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
  • erottaa arkitiedon tutkimustiedosta ja omaa paremmat tieteellisen tekstin lukutaidot että akateemisen kirjoittamisen taidot 

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy kahden (2) opintopisteen laajuisena liikunta- ja hyvinvointiosaamisen yhteistoteutusmalliin. Kahden opintopisteen laajuinen Orientaatio Liikunta ja hyvinvointiosaamiseen -opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintojaksona. 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta