LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Lukiolaisille suunnattu opintojakso

Kuvaus

SISÄLTÖ

- Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
- Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
- Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät

SUORITUSTAVAT

Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely, luentotehtävän ja oppimistehtävän tekeminen

ARVIOINTIPERUSTEET

Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
-erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
-ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
- osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa
- osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin

Lisätietoja

Lukiolaisille suunnattu opintojakso

Oppimateriaalit

Luento- ja demotallenteet

Kirjallisuus

  • Tammelin, T. 2017. Liikuntasuositukset. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka 2017, 54-67. (14 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta