LTKY1100 Liikuntatieteiden ulkomailla suoritettuja opintoja (0–35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
Vieraskielinen
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Vaihto-opinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kotimaassa hankkimaansa osaamista

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Vaihtojakson opintojen kirjaamiseen tarkoitettu kurssi. Tee sisällyttämishakemus Sisussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0–35 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
Vieraskielinen
Ei julkaistua opetusta