LTKY021 Qualitative Research Methods (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

The course includes basics of qualitative research, planning and data acquisition.

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to:
- recognize and describe basic qualitative research methods
- design, collect, analyze, interpret and report qualitative data at a standard level.

Lisätietoja

1st year autumn

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Lectures and Practical Demonstrations (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
0-5 (assignments for lectures 50 % and assignments of demos 50 %)
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Active participation in lectures and practical demonstrations, and assignments during lectures and demonstrations. On-going assessment methods are used.

Opetus