LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi (1–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Luennot voi valita soveliailta liikunta- tai terveystieteiden aihealueiden kursseilta, vierailijaluennoilta, seminaareista tai kongresseista. Soveltuvat luennot ovat itsenäisiä, yksittäisiä esityksiä (ei laajempien kokonaisuuksien osia). Mikäli suoritat kurssia tietyn oppiaineen opintokokonaisuuden täydennykseksi, tulee valittujen luentojen sopia ko. oppiaineen aihepiiriin. Voit varmistaa soveltuvuuden etukäteen kurssin yhteyshenkilöltä.

Suoritustavat

Valituille luennoille osallistuminen ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen.

Arviointiperusteet

100% luentopäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kriittisesti arvioida liikunta- ja/tai terveystieteiden aihealueiden erillisten luentojen sisältöjä ja pohtia niiden merkitystä oman asiantuntijuuden tai tieteenalan näkökulmasta

Lisätietoja

1 op = 5 luentoa
Liikunnan yhteiskuntatieteiden valinnaiseen opintokokonaisuuteen on mahdollista suorittaa enintään 2 op luentopassilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luentopäiväkirja: Kirjoita jokaisesta luennosta 1-2 s. kuvaus, jossa esität luennon järjestäjätahon, luennoitsijan ja kohderyhmän sekä lyhyen yhteenvedon keskeisestä sisällöstä. Kommentoi, analysoi tai tulkitse joitakin luennoijan esittämiä teemoja tai pohdi niitä kriittisesti suhteessa aikaisemmin oppimaasi tai muuhun aikaisempaan tietoon. Arvioi myös luennon merkitystä omalle opiskelullesi ja osaamisellesi.

LIIKUNNAN YHTEISKUNTATIETEIDEN valinnaiseen kokonaisuuteen (sivuainekokonaisuuteen) on mahdollista suorittaa enintään 2 op luentopassilla. Luentojen on oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihealueeseen sopivia tai opiskelijan yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa laajentavia. Luentopäiväkirjat palautetaan koulutussuunnittelija Minna Kettuselle, minna.m.kettunen@jyu.fi.
TERVEYSTIETEISSÄ kurssi on enintään 2 op. Terveystieteiden opiskelijoiden luentopäiväkirjat tarkistaa Hops-ohjaaja (lisätietoja koulutussuunnittelija Tommi Tuikkaselta toanpetu@jyu.fi).
MUISSA OPPIAINEISSA kurssin voi suorittaa 1-4 op laajuisena ja luentopäiväkirjat palautetaan koulutussuunnittelijalle.

Opetus