LTKJ1006 Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioseminaari (1–2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:

Seminaarisarja tuo monipuolisesti esiin liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioissa tehtävää tutkimusta ja niissä käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia. Painotus on laboratoriossa tehtävissä mittauksissa ja niihin liittyvissä analyyseissä, jotka koskevat koko kehon fysiologisia toimintoja ja/tai kudos- tai solutason mekanismeja. Lisäksi voidaan käsitellä vaikkapa fyysisen aktiivisuuden mittausta tai erilaisia genomitason menetelmiä. Aiheet vaihtelevat esitysvuorossa olevien tutkimusryhmien ajankohtaisten aiheiden mukaan. Tutkimusesittelyissä tulee arvioida, miten esiteltävät menetelmät soveltuvat kyseessä olevaan tutkimusongelmaan. Esitelmissä ja niistä käytävissä keskusteluissa voidaan pohtia mahdollisia menetelmien laajennuskohteita tai uusia yhteistyön muotoja. Seminaarisarjan kotisivuille päivitetään kunkin kauden ohjelma: https://uno.jyu.fi/fi/sport/tiedekunnan-johtaminen-ja-kehittaminen/labran-lounasseminaarit

Suoritustavat: 

Kurssin voi suorittaa 1-2 op laajuisena:

  • 1 op: 1 oma esitys englannin kielellä + aktiivinen osallistuminen vähintään 10 seminaarikertaan (a’ 1h)
  • 2 op: 1 oma esitys englannin kielellä + aktiivinen osallistuminen vähintään 20 seminaarikertaan TAI 2 omaa esitystä englannin kielellä + aktiivinen osallistuminen vähintään 10 seminaarikertaan.

Seminaarit pidetään englanniksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • tuntee monipuolisesti liikunta- ja terveystieteissä käytettäviä fysiologisia ja molekyylibiologisia mittaus- ja tutkimusmenetelmiä ja niiden sovelluskohteita
  • kykenee kriittisesti arvioimaan erilaisten liikunta- ja terveystieteiden menetelmien soveltuvuutta ja mahdollisia virhelähteitä erilaisissa tutkimusaiheissa tai -asetelmissa
  • kykenee seuraamaan tieteellistä keskustelua ja osallistumaan siihen englanniksi
  • kykenee jäsenneltyyn asiantuntijaesiintymiseen englanniksi.  

Lisätietoja

Seminaarit ovat avoimia liikuntatieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle ja opiskelijoille. Saadakseen opintopistesuorituksen osallistujalla tulee olla jatko-opinto-oikeus liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja hänen tulee ilmoittautua kurssille Sisussa. Keskustele väitöskirjaohjaajasi kanssa mahdollisesta omasta aiheestasi ja sen esittämisestä seminaarissa ja ota yhteyttä Eija Laakkoseen (eija.k.laakkonen@jyu.fi) esityksen sovittamisesta seminaarin aikatauluun. Seuraavaan kauden esitysvuorot sovitaan keväällä ennen edellisen kauden seminaarien loppumista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Seminaarit pidetään englanniksi.

Opetus