LTKA1100 Current Issues in Sport and Health Sciences (1–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

The course consists of a series of lectures given by visiting lecturers who will elaborate on specific areas on the field of Sport and Health Sciences.

Suoritustavat

Lectures and assignments.

Arviointiperusteet

Participation in the lectures and completing the assignment.

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to
- describe and explain on the latest research work in the field of the Sport and Health Sciences.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta