LPSS012 Master's Thesis Seminar 4 (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Content

Oral and written presentations; acting as an opponent; popularization of research. Presenting and asserting the thesis in seminars. This course is connected with the module XENX031 Project and Conference Skills.

Completion methods

Seminars (20 h) 1 ECTS, assignments and oral presentation 1 ECTS.

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to:

  • demonstrate and understand scientific practices and discourses
  • demonstrate critical evaluation of other’s work.

Lisätietoja

2nd year spring

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oral presentation (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Active class participation

Opetus

x

Assignments (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus