LPSS010 Master's Thesis Seminar 2 (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Content
Defining the research scheme. Literature review. A disposition for the thesis. Presentation of the research plan.


Completion methods
Seminars (20 h), assignments, oral presentation.

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to:

  • compose a research plan for the Master’s thesis
  • demonstrate critical evaluation of other’s work

Lisätietoja

1st year spring

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminars (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Active class participation.

Ei julkaistua opetusta
x

Assignments and presentation (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta
x

Seminars semester 23-24 (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus