LPSA1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten tunteet vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien suoritukseen ja hyvinvointiin? Miten tunteita voidaan säädellä? Lisää tietämystäsi ja löydä käytännön keinoja.

Kuvaus

Tunteisiin liittyvät ilmiöt, niiden syyt ja vaikutukset.

Tunnesäätelyn teoriat, lähestymistavat ja työkalut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää tunteita ja niiden vaikutusta terveyteen ja suorituksiin
  • osaa säädellä myönteisiä ja kielteisiä tunteita
  • ymmärtää kuinka tuetaan toisten tunnesäätelyä liikuntaan liittyvissä tilanteissa

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Ruiz, M. C. & Robazza, C. 2020. Feeling states and sports performance. Implications for research and practice. Routledge.

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, verkkotentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen verkko-opetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta