LPEV1003 Hyvinvoinnin edistäminen kouluympäristössä (2–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hyvinvoinnin osa-alueet ja kouluikäisten hyvinvoinnin haasteet

Kansalliset ja kansainväliset kouluympäristön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämisen ohjelmat

Koulu toimintaympäristönä

Moniammatillinen yhteistyö koulussa

Oppituntien ulkopuoliset työtehtävät koulun hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämisessä

Suoritustavat:

Luennot 10 tuntia, harjoitukset 16 tuntia

Ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely ongelmaperustaisen oppimisen periaatteisiin pohjautuen.


Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen 30 %, projekti 70 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mistä osa-alueista oppilaiden hyvinvointi koostuu
  • tuntee monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivään
  • tuntee koulun toimintaympäristönä
  • ymmärtää yhteistyöverkostojen ja koti-kouluyhteistyön merkityksen pyrittäessä koululaisten hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen
  • ymmärtää liikunnan- ja terveystiedon opettajan laaja-alaisen työnkuvan ja työn vaatimukset


Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x
x

Osallistuminen opetukseen, 2op (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen, +2op (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen, +1op (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta