LPET1010 Tasapainoa tanssista: paritanssit (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Paritanssit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää tanssia monipuolisesti fyysisenä, yhteisöllisenä ja kokemuksellisena osana liikunta- ja taidekasvatusta kurssin painotuksesta riippuen

- ymmärtää tanssin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

- osaa opiskellun tanssimuodon tai sisältöjen keskeiset piirteet, perustiedot ja –taidot

Oppimateriaalit

Anttila, E. 2009. Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2), 84–92. (8 s.)

Klemola, T. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo. (220 s.)

Kokkonen, M. 2014. Dance. Teoksessa B. Heys (toim.) Arts and emotions - Nurturing our Creative Potential. Botín Foundation Report, 119–137. (19 s.)

Nieminen, P. 2008. Hidas - nopee - nopee - paritanssin opetuksen ABC. Helsinki: Kultanuotti. (109 s.)

Nurmi, A-M. 2012. Kaduilta liikuntasaliin. Toimintatutkimus

hiphop-tanssista osana lukion liikuntakasvatusta. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 184. (85 s.)

Siljamäki, M. 2015. Tanssi avaa polkuja oman itsen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 51 (1), 16–19. (4 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus