LPET1006 Tasapainoa tanssista (1–12 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson sisältö vaihtelee lukukausittain. Sisältöinä voivat olla esimerkiksi afro, baletti, bodypercussio, nykytanssi, improvisaatio, jazztanssi, katutanssit, latinotanssit, paritanssit, showtanssi tai tanssillinen voimistelu. Sisältönä voi olla myös tanssiin läheisesti liittyvät, keho-mieli -yhteyttä kehittävät kehonhuoltomenetelmät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää tanssia monipuolisesti fyysisenä, yhteisöllisenä ja kokemuksellisena osana liikunta- ja taidekasvatusta kurssin painotuksesta riippuen

- ymmärtää tanssin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

- osaa opiskellun tanssimuodon tai sisältöjen keskeiset piirteet, perustiedot ja –taidot

Lisätietoja

Yksi 12 tunnin kontaktiopetus ja itsenäisten tehtävien kokonaisuus on 1 op.

Oppimateriaalit

Anttila, E. 2009. Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2), 84–92. (8 s.)

Klemola, T. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo. (220 s.)

Kokkonen, M. 2014. Dance. Teoksessa B. Heys (toim.) Arts and emotions - Nurturing our Creative Potential. Botín Foundation Report, 119–137. (19 s.)

Nieminen, P. 2008. Hidas - nopee - nopee - paritanssin opetuksen ABC. Helsinki: Kultanuotti. (109 s.)

Nurmi, A-M. 2012. Kaduilta liikuntasaliin. Toimintatutkimus

hiphop-tanssista osana lukion liikuntakasvatusta. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 184. (85 s.)

Siljamäki, M. 2015. Tanssi avaa polkuja oman itsen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 51 (1), 16–19. (4 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8–12 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta