LPET1005 Koreografia ja esittäminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Koreografiaa käsittelevän kirjallisuuden lukeminen ja 2-3 erilaiseen tanssiesitykseen tutustuminen.

Koreografian suunnittelu itsenäisesti ja sen ohjaaminen yhdelle tanssijalle (sooloesitys) tai useammalle tanssijalle.

Koreografi voi olla myös itse tanssiesityksessä tanssijana (ei kuitenkaan sooloteoksessa).

Koreografian esittäminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee liikkeen ilmaisullista ja esittävää luonnetta.

-osaa suunnitella ja ohjata koreografian sekä toteuttaa esityksen yleisölle.

Lisätietoja

Opiskelija hankkii itse esiintyjän/esiintyjät ja esityspaikan. Kurssi suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Esitietojen kuvaus

Tasapainoa tanssista –opintojaksosta vähintään 2 op suoritettuna

Oppimateriaalit

Burrows, J. 2010. A Choreographer´s Handbook. New York: Routledge. (228 s.)

Butterworth, J. & Wildschut, L. (toim.) 2009. Contemporary Choreography: A Critical Reader. New York: Routledge. (459 s.)

Heimonen, K. 2009. Sukellus liikkeeseen - liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Teatterikorkeakoulu: Helsinki. (322 s). https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33936/Acta_Scenica_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Minton, S. C. 2007. Choreography – A basic approach using improvisation. 3. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (165 s.)

Spier, S. (toim.) 2011. William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts From Any Point. New York: Routledge. (186 s.)

Törmi, K. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Acta Scenica 46. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. (191 s.) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161453/Acta_Scenica_46.pd

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta