LPET1004 Tanssi-liiketerapian perusteet II (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikkeen peilaaminen ja liikkeellinen reflektio
Kosketus sanattoman viestinnän ja palautteenannon keinona.
Tanssi- ja liiketerapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetuskokeilu ja sen suullinen ja kirjallinen raportointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kokeilla erilaisia liikedialogeja ja analysoida vuorovaikutussuhteitaan niiden pohjalta
  • osaa arvioida omaa kosketushistoriaansa ja sen merkitystä opetustyön ja opettajan ammatti-identiteetin kannalta
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida valitsemalleen henkilölle tanssi-liiketerapeuttisiin menetelmiin pohjautuvan opetuskokeilun

Esitietojen kuvaus

LPET1003 Tanssi-liiketerapian perusteet I

Oppimateriaalit

Behrends, A., Müller, S., & Dziobek, I. 2012. Moving in and out of synchrony: A concept for a new intervention fostering empathy through interactional movement and dance. The Arts in Psychotherapy 39, 107– 116 (9 s.)

Berrol, C. 2016. Reflections on dance/movement therapy and interpersonal neurobiology: The First 50 Years. American Journal of Dance Therapy
DOI 10.1007/s10465-016-9227-z (7s.)

McGarry, L. & Russo, F. 2011. Mirroring in dance/movement therapy: Potential mechanisms behind empathy enhancement. The Arts in Psychotherapy 38, 178– 184 (8 s.).

Popa, M. R. & Best, P. A. 2010. Making sense of touch in dance movement therapy: A trainee's perspective. Body, Movement and Dance in Psychotherapy 5(1), 31-44, DOI: 10.1080/17432970903545941 (14 s.).

Seoane, K. J. 2016. Parenting the self with self-applied touch: A dance/movement therapy approach to self-regulation. American Journal of Dance Therapy 38, 21–40. DOI 10.1007/s10465-016-9207-3. (20 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta