LPES1015 Talviliikunnan syventäminen (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Eri hiihtolajien yhteneväisyyksien soveltaminen.
Alppi- ja maastohiihdon soveltaminen tukea tarvitsevalle oppilaalle.
Leirikoulumaisen opintomatkan järjestäminen.


Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Alppihiihto ja telemark 4 tuntia (JKL) + 14 tuntia (Vuokatti)
Maastohiihto 4 tuntia (JKL) + 12 tuntia (Vuokatti)
Soveltava alppihiihto 3 tuntia
Soveltava maastohiihto 3 tuntia
Itsenäinen työskentely

Toteutetaan hiihtokeskuksessa. Harjoituksiin ja luentoihin aktiivinen osallistuminen. Kirjallinen työ.

Kurssilta tulee opiskelijalle kustannuksia.


Arviointiperusteet

Tiedot, taidot ja kirjallinen työ 60%, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, hiihtomatkan suunnitteluun ja toteutukseen 40%.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää eri hiihtolajien yhteneväisyyksiä ja osaa käyttää sitä opetuksessaan.
  • osaa soveltaa alppi- ja maastohiihtoa tukea tarvitseville oppilaille.
  • osaa analysoida omaa suoritusta videolta sekä tunnistaa suorituksen ydinkohtia.
  • ymmärtää käytännön järjestelyjen merkityksen osana opettajan työtä ja leirikoulun onnistumista.
  • osaa toimia ja edistää yhteisöllisyyttä leirikoulumaisessa oppimisympäristössä.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi1 sekä LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 maastohiihdon ja laskettelun osalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus