LPES012 Perusliikunnan ja motorisen oppimisen syventäminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleisurheilulajit: pikajuoksu, aidat, keihäs, moukari, pituus, korkeus, seiväs, 3-loikka, viestit, kuula, kiekko

Liikkumis-, välineenkäsittely- sekä tasapainotaidot, ketteryys, havaintomotoriikka¨

Motoriset perustaidot ja niiden arviointi koulussa

Taitojen oppimisen/opettamisen tai perusliikunnan alueen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi


Suoritustavat

Luentoja 6 tuntia
Harjoituksia 26 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen, artikkelireferaatin valmistaminen ja esittäminen, ryhmätyön ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen 30 %, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen 30 %, artikkelireferaatin hyväksytty valmistaminen ja esittäminen 20 %, ryhmäharjoituksen ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen 20 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee ydinasiat eri yleisurheilulajeista.
  • hallitsee taitojen oppimisen ja opettamisen teorioita ja taitojen oppimisen taustalla olevia ilmiöitä.
  • hallitsee tasapainon, välineen käsittelyn, ketteryyden ja havaintomotoriikan käsitteitä, tietää aihealueen tutkimustuloksia ja osaa kehittää kyseisiä ilmiöitä käytännössä.
  • osaa motoriset perustaidot ja ymmärtää niiden merkityksen taitojen oppimisen ja fyysisen aktiivisuuden kannalta.
  • osaa etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi ja LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 perusliikunnan osalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen 30 %, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen 30 %, artikkelireferaatin hyväksytty valmistaminen ja esittäminen 20 %, ryhmäharjoituksen ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen 20 %.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja 6 tuntia
Harjoituksia 26 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen, artikkelireferaatin valmistaminen ja esittäminen, ryhmätyön ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen.

Opetus