LPEP013 Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taitojen oppimisen ja opettamisen käsitteet.

Liikuntataitojen oppimisprosessi.

Liikuntataitojen opettamisen tavoitteet ja perusperiaatteet.


Suoritustapa:

Luennot 10 tuntia

Harjoitukset 22 tuntia


Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Luentotehtävän hyväksytty suorittaminen

Ryhmäesityksen valmistelu ja toteuttaminen


Arviointiperusteet:

  • 40 % aktiivinen osallistuminen
  • 30 % luentotehtävä
  • 30 %ryhmäesitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen käsitteet
  • ymmärtää liikuntataitojen oppimisprosessin
  • osaa liikuntataitojen opettamisen tavoitteet ja perusperiaatteet

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi syyslukukausi

Oppimateriaalit

Magill, R.A. 2011. Motor learning and control: concepts and applications. 9. painos. New York, NY: McGraw-Hill. (480 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen 40 %, luentotehtävä 30 %, ryhmäesitys 30 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot 10 tuntia

Harjoitukset 22 tuntia


Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Luentotehtävän hyväksytty suorittaminen

Ryhmäesityksen valmistelu ja toteuttaminen

Opetus