LPEA1008 Autonominen opettaja 2 (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Omat ammatilliset kehittämistarpeet (omakohtaisen oppimisen suunnitelma; OOPS)
Ammatillinen autonomia
Opetusfilosofia

Suoritustavat

Ryhmätyöskentely ja lukupiirit 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 25 tuntia

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa omia autonomisen pedagogin / andragogin piirteitä
- osaa määritellä omat ammatilliset kehittämistarpeet ja tavoitteet oman oppimisensa suunnittelemiseksi ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi
- on jäsentänyt ja kirjoittanut oman opetusfilosofiansa

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta