LPEA1002 Dialoginen ryhmä (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Dialogin taidot

Suoritustavat

Luennot 2 tuntia
Pienryhmätyöskentely 10 t
Itsenäinen työskentely 42 t

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja oman asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa dialogisuuden ilmenemisen erityispiirteitä ryhmässä
- tiedostaa yksilöiden dialogitaitojen merkitykset ryhmän toiminnassa
- osaa toimia dialogisesti ryhmissä ja yhteisöissä

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

1.-2. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta