LPEA1001 Autonominen opettaja 1 (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Omat ammatilliset kehittämistarpeet (omakohtaisen oppimisen suunnitelma; OOPS)
Ammatillinen autonomia
Opetusfilosofia

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Ryhmätyöskentely ja lukupiirit 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia

OOPS; omakohtaisen oppimisen suunnitelma, oppimispäiväkirja, lukupiirit

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa itsessään omia autonomisen pedagogin / andragogin piirteitä
- osaa määritellä omat ammatilliset kehittämistarpeet ja tavoitteet oman oppimisensa suunnittelemiseksi ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi
- on jäsentänyt ja kirjoittanut oman opetusfilosofiansa

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta