LPE0585 Ulkomailla suoritettuja liikuntapedagogiikan opintoja (1–30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kun olet saanut vaihto-opinnoistasi opintoreksiteriotteen, tee JY:n AHOT-hakemus.
Arviointiperusteet:
Vaihto-yliopistossa käytetyn arviointiasteikon muunnos
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–30 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta