LNLP1005 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen mallit ja suomalaiset ja kansainväliset ohjelmat.

Lasten ja nuorten liikuntapedagogiset erityiskysymyksiä eri ikävaiheina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet sekä toimintakyvyn rajoitteiden huomiointi ohjaamisessa ja opetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata lasten ja nuorten liikunnan edistämisen teoreettisia perusteita
 • osaa soveltaa lasten ja nuorten liikunnan ohjaukseen soveltuvia didaktisia ja pedagogisia menetelmiä
 • tietää liikunnan opetuksen ja ohjaamisen eriyttämisen periaatteita ja vaikuttavia tekijöitä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Liikunnan didaktiikka. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 276-366.

 • Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen suunnittelu.
 • Liukkonen J & Jaakkola T. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen.
 • Jaakkola T & Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen opetustyylit.
 • Jaakkola T & Mononen K. Opetustapahtuman ohjaaminen: ohjeet, näytöt ja palautteen antaminen.
 • Rantalainen M & Kaski S. Organisointi ja järjestyksen ylläpito liikuntatunneilla.
 • Jaakkola T. Liikuntataitojen opettaminen.
 • Liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 410-484.
 • Huovinen T & Rintala P. Yksilön huomioiminen liikuntapedagogiikassa.
 • Asunta P, Viholainen H & Ahonen T. Motorisen oppimisen vaikeudet liikuntapedagogiikan arjessa.
 • Siljamäki M. Monikulttuurisuus osana liikuntapedagogiikkaa.
 • Kokkonen M. Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Oppimateriaalit: Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali.

Oppimateriaalit: 

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus