LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määritelmät. Liikuntasuositukset lapsuudessa ja nuoruudessa.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden nykytila ja fyysisen aktiivisuuden muutokset.

Lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan eri määritelmät.
  • tietää liikuntasuositukset lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa.
  • osaa hahmottaa kriittisesti liikunnan nykytilan ja sen muutokset suhteessa mittausmenetelmien vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Oppimateriaalit

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti, (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkotentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta