LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lasten ja nuorten harjoittelun fysiologiset perusteet ja liikkujaksi ja urheilijaksi kasvamisen yleisimmät mallit.

Yksittäisen liikuntakerran ja säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutukset fyysiseen kuntoon, hengitys- ja verenkiertoelimistöön, rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, hermolihasjärjestelmään, hormonipitoisuuksiin ja kehon koostumukseen.

Liikuntaharjoittelun vaikutukset lasten ja nuorten hengitys- ja verenkiertoelimistöön, kehon koostumukseen, motorisiin taitoihin ja fyysiseen kuntoon.

Liikunta ja fysiologinen ja psykologinen kokonaiskuormitus ja kokonaiskuormituksen arviointi.

Liikunnan vaikutukset kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikuntaharjoittelun perusperiaatteita ja eroja lasten liikuntaharjoitteluun
  • tuntee liikunnan aiheuttamat muutokset eri elinjärjestelmissä, elinjärjestelmien säätelyssä ja niiden toiminnoissa
  • hahmottaa liikunnan, kasvun ja kypsymisen merkityksen harjoittelun vaikutuksiin
  • tietää kuinka lasten liikuntaharjoittelun kokonaiskuormitus syntyy

Oppimateriaalit

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä, (JYU avoin) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta