LLTS005 Liikuntalääketieteen valinnaiset syventävät opinnot (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso voi sisältää mm. ajankohtaisen syventävän kirjallisuuden tenttimistä, kongressi- tai seminaariesityksiä tai erikseen sovittavia kirjallisia tehtäviä. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan liikuntalääketieteen pro gradu –tutkielmansa aihepiiristä,  liikuntalääketieteestä ja/tai liikuntalääketieteeseen läheisesti liittyviltä alueilta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The mode of study needs to be agreed with thesis supervisor
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

 

Ei julkaistua opetusta