LIB1THP2 Tiedonhankinnan perusteet, hyväksiluettu (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoihin. Kurssilla opitaan muun muassa tekemään tiedonhankintasuunnitelma, joka on jatkossa helppokäyttöinen työkalu osana opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
– hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
– pystyy suunnitelmalliseen tiedonhakuun tutkimuksen edellyttämällä tavalla
– hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
– osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
– tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
– tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
– paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytöntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
– paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
– osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
– pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
– ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Lisätietoja

Verkkokurssi voidaan suorittaa joko itsenäisenä kurssina tai osana muuta opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai laitoskohtaisesti. Kurssi on mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta.

Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, mutta sopii suoritettavaksi myös myöhemmin (esim. muualta Jyväskylän yliopistoon maisteriohjelmiin saapuneille).

Oppimateriaalit

Suoritustavat

Ei suoritustapoja