LBIS009 Hyvinvointiteknologian harjoittelu (0–4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin sekä tutkimuksen, testauksen ja kehitystyön käytäntöihin. Harjoittelun voi suorittaa joko laitoksen eri tutkimusprojekteissa tai hyvinvointiteknologian yrityksissä tutkimus, testaus ja kehitystehtävissä. Harjoittelijaa perehdytetään tehtäviinsä, joiden tulisi olla monipuolisia ja tarjota valmiuksia toimia itsenäisesti ja/tai osana tutkimusryhmää pro gradu –työtä tehdessä.

Lisätietoja

Kurssin ohjeistus annetaan LBIS001 Hyvinvointiteknologian tutkimusmetodiikka-kurssilla kevätlukukaudella

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (0–4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta