LBIP2018 Fysiologian perusteiden harjoitukset (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla harjoitellaan fysiologisia perusmittauksia, niiden hyödyntämistä käytännön mittausasetelmissa sekä mittaustulosten raportointia.

Kuvaus

1) Verenpaineen ja sydämen lyöntitaajuuden mittaaminen levossa, sykevälivaihtelumittaus levossa ja ortostaattisessa kokeessa

2) sormenpääverinäytteen otto, hemoglobiinin ja hematokriitin määritys

3) spirometriamittaukset

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- osaa mitata luotettavasti verenpaineen ja sydämen lyöntitaajuuden levossa

- tietää sydämen sykevälivaihtelun perusmuuttujat

- osaa suorittaa ortostaattisen kokeen ja tulkita sen tuloksia

- osa ottaa turvallisesti ja luotettavasti sormenpääverinäytteen ja analysoida hematokriitin ja hemoglobiinipitoisuuden

- osaa suorittaa tavallisimpia spirometriamittauksia ja tulkita tuloksia

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet

- osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi

- on tutustunut tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin

- osaa raportoida tutkimustuloksiaan selkeästi ja loogisesti, sekä pohtia niitä aiemmin oppimansa teoreettisen tiedon avulla

- on saanut kokemusta toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

Lisätietoja

1. syyskukukausi 

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Harjoitukset 12 h ( 6 h + 6 h).
Arviointiperusteet:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu kaksi osaa: ensimmäisellä kerralla (2 h) opetellaan menetelmien käyttö ja toisella kerralla (2 h) menetelmiä hyödynnetään jossakin tutkimusasetelmassa. Jälkimmäisestä kerrasta kirjoitetaan tutkimusraportti, joka arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus